Bảng giá

Bảng giá Hải Sản tươi khô các loại

1 Cá 1 nắng Cá đù nguyên con 500gr   85,000
2 Cá 1 nắng Cá đù nhỏ phi lê lóc xương 500gr   105,000
3 Cá 1 nắng Cá đù lớn phi lê lóc xương 500gr   125,000
4 Cá 1 nắng Cá chỉ vàng 500gr   120,000
5 Cá 1 nắng Cá dứa biển 1 Kg   390,000
6 Cá 1 nắng Cá thu khúc mình 500gr   180,000
7 Cá 1 nắng Cá thu chẻ đuôi 500gr   140,000
8 Cá 1 nắng Cá sặc trứng 500gr 3 - 4 con 130,000
9 Cá 1 nắng Cá thác lác 500gr   180,000
10 Cá 1 nắng Cá thác lác (Cay) 500gr   180,000
11 Mực 1 nắng Mực lá câu 1 Kg 1 -3 con 450,000
12 Mực 1 nắng Mực ống câu 1 Kg 2 -5 con 420,000
13 Mực 1 nắng Mực nhỏ 1 Kg 10 - 20 con 290,000
14 Mực 1 nắng Mực dẻo cao cấp 1 Kg   650,000
15 Mực 1 nắng Mực 1 nắng sấy 1 Kg   850,000
16 Mực tươi sống nháy Mực sữa 500gr   110,000
17 Mực tươi sống nháy Mực nang sữa làm sạch 500gr   140,000
18 Mực tươi sống nháy Mực lá nhỏ 500gr   140,000
19 Mực tươi sống nháy Mực lá trung 500gr 300gr - 500gr/con 190,000
20 Mực tươi sống nháy Mực lá lớn 500gr 700gr -1.5Kg/con 220,000
21 Mực tươi sống nháy Mực ống 500gr 10 - 20 con/Kg 145,000
22 Mực tươi sống nháy Mực ống lớn 500gr   195,000
23 Bạch tuộc sống nháy Bạch tuột sữa 500gr   140,000
24 Chả Chả Mực 500gr   220,000
25 Chả Chả Ốc giấy 500gr   150,000
26 Chả Chả Ghẹ 500gr   150,000
27 Chả Chả Trứng mực 500gr   130,000
28 Chả Chả cá biển (Nhiều loại) 500gr   70,000
29 Chả Chả cá loại 1 (Thu/ Măng..) 500gr   130,000
30 Chả Chả ram tôm đất lớn 500gr   120,000
31 Chả Chả giò tôm thịt / khay 500gr   90,000
32 Chả Chả giò tôm tích 500gr   130,000
33 Cá biển lưới Cá sòng 1 Kg   120,000
34 Cá biển lưới Cá ngừ nhỏ 1 Kg   110,000
35 Cá biển lưới Cá ngừ to 1 Kg   150,000
36 Cá biển lưới Cá thu nguyên con 1 Kg   220,000
37 Cá biển lưới Cá thu khúc mình 1 Kg   290,000
38 Cá biển lưới Cá thu đầu đuôi 1 Kg   140,000
39 Cá biển lưới Cá lù đù nhỏ 1 Kg   110,000
40 Cá biển lưới Cá lù đù sóc to 1 Kg   150,000
41 Cá biển lưới Cá bơn / lưỡi trâu nhỏ 1 Kg   90,000
42 Cá biển lưới Cá bơn / lưỡi trâu to 1 Kg   240,000
43 Cá biển lưới Cá ngân / trác 1 Kg   120,000
44 Cá biển lưới Cá bạc má 1 Kg   160,000
45 Cá biển lưới Cá nục nhỏ 1 Kg   120,000
46 Cá biển lưới Cá nục to 1 Kg   160,000
47 Cá biển lưới Cá khoai 1 Kg   170,000
48 Cá biển lưới Cá cơm 1 Kg   120,000
49 Cá biển lưới Cá đuối 1 Kg   220,000
50 Tôm khô Tôm khô nấu canh 500gr   220,000
51 Tôm khô Tôm khô trung 500gr   280,000
52 Tôm khô Tôm khô trung lớn 500gr   350,000
53 Tôm khô Tôm khô lớn 500gr   450,000
54 Tôm khô Tôm khô Lớn 1 (cao cấp) 500gr   650,000
55 Mực khô câu Mực sữa nguyên con 500gr   120,000
56 Mực khô câu Mực sữa mặn 500gr   130,000
57 Mực khô câu Mực nhỏ nhất 500gr   180,000
58 Mực khô câu Loại 100 - 120 con/kg 500gr 100 - 120 con/kg 220,000
59 Mực khô câu Loại 80 - 100 con/kg 500gr 80 - 100 con/kg 270,000
60 Mực khô câu Loại 60 - 80 con/kg 500gr 60 - 80 con/kg 320,000
61 Mực khô câu Loại 40 - 60 con/kg 500gr 40 - 60 con/kg 410,000
62 Mực khô câu Loại 20 - 40 con/kg 500gr 20 - 40 con/kg 490,000
63 Cá khô Cá đù 4 nắng 500gr   130,000
64 Cá khô Cá đù 4 nắng (Cay) 500gr   130,000
65 Cá khô Cá đù khô nguyên con 500gr   110,000
66 Cá khô Cá đù phile xương 500gr   130,000
67 Cá khô Cá chỉ vàng (Cay) 500gr   150,000
68 Cá khô Cá chỉ vàng 500gr   140,000
69 Cá khô Cá đuối 500gr   170,000
70 Cá khô Cá nhái 500gr   130,000

 

 
Tư vấn ngay